Δωρεάν όλο το εκπαιδευτικό υλικό για το ρατσισμό και τη διαφορετικότητα

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για το ρατσισμό και τη διαφορετικότητα. Πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό για δράσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης απο το Κοινωνικό Καφενείο.

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 10 Δεκεμβρίου 1948 (άρθρα, βίντεο, ιστοσελίδα).

Σχολικά βίντεο

Εκπαιδευτικό υλικό

Βίντεο – Ταινίες μηκρού μήκους – Ντοκιμαντέρ

Ιστορίες – Μαρτυρίες

Τραγούδια

Σύμβαση της UNICEF για τα δικαιώματα του παιδιού.

Συνήγορος του Παιδιού.

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – UNHCR GREECE.

Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό.

Διεθνής Αμνηστία.

Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΑΡΣΙΣ. Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

PRAKSIS.

Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης “Σχεδία”.

Δίκτυο για τα δικαιώματα του Παιδιού.

iRED (Institute Rights Equality & Diversity).

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

koinonikokafeneio.gr