Περί «Παιδομαζώματος» ή όταν «το ψέμα έχει κοντά πόδια»

Το «βαρύ πυροβολικό» της αστικής προπαγάνδας τόσο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, όσο και στις μέρες μας μέσω ιστορικών του λεγόμενου «αναθεωρητικού ρεύματος» είναι το περίφημο «παιδομάζωμα του ΔΣΕ».

paidomazoma1

Στην «φούρια» τους μάλιστα να παρουσιάσουν «στοιχεία» και «ντοκουμέντα» έπεφταν και πέφτουν σε υπερβολές και «γκάφες».

Επιμέλεια: Αλέκος Χατζηκώστας //

Για παράδειγμα ένας από τους «μύθους» είναι και αυτός των 800 παιδιών που «απήχθησαν από τους κομμουνιστάς» κατά την κατάληψη της Νάουσας από τον ΔΣΕ τον Γενάρη του 1949. (Για την ιστορία αναφέρουμε ότι πράγματι νέοι και νέες  -περίπου 500- στρατολογήθηκαν στις γραμμές του ΔΣΕ, με τη θέλησή τους ή και τη σύμφωνη γνώμη των αριστερών γονιών τους).

Το ντοκουμέντο που παρουσιάζεται προέρχεται από το αρχείο της Νομαρχίας Ημαθίας (ΓΑΚ Ν. Ημαθίας) και έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Δηλαδή ουσιαστικά διαψεύδει τα όσα προπαγανδίστηκαν. Αφενός εκφράζει το παράπονο ότι οι αιτήσεις για επαναπατρισμό τους από μέρους των συγγενών τους ήταν «ελάχισται» και αφετέρου ψέγει και την Νομαρχία Ημαθίας που με έγγραφό της σημείωνε ότι «ουδείς Ελληνόπαις απήχθη υπό των συμμοριτών εκ της περιφερείας υμών».

Χαρακτηρίζεται ως «Απόρρητον» και έχει ημερομηνία 21/11/1950.

paidomazoma

«Γενική Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

Διεύθυνσις Πολιτικών Υποθέσεων

Προς την Νομαρχίαν Ημαθίας/ Βέροιαν

Εχομεν την τιμήν ν’ ανακοινώσωμεν υμίν ότι ελάχισται αιτήσεις υπεβλήθησαν ημιν εκ Ναούσης, δι ων οι ενδιαφερόμενοι γονείς να ζητώσι τον επαναπατρισμόν των απαχθέντων τέκνων των υπό των κομμουνιστοσυμμοριτών.

Κατά το τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τον Οργανισμόν Ηνωμένων Εθνών, κοινοποιηθέν και εις την υμετέραν Νομαρχίαν κατά τον Νοέμβριον 1949 εκ μέρους των γυναικείων Οργανώσεων της Πόλεως Ναούσσης και των μητερών  και αδελφών της πόλεως και περιχώρων απαχθέντων Ελληνοπαίδων, εις οκτακόσια ανέρχονται, τα απαχθέντα παιδιά εκ της περιφερείας Ναούσσης. Εδει επομένως ανάλογος να είναι και ο αριθμός των αιτήσεων.

Η Γενική Διοίκησις Βορείου Ελλάδος δεν έλαβε υπ’ όψιν το υπ. Αριθμ. 2594 από 10-5-1949 έγγραφον της Νομαρχίας Ημαθίας προς αυτήν, καθ’ ο ουδείς Ελληνόπαις, απήχθη υπό των συμμοριτών εκ της περιφερείας υμών», προφανώς ενοούσης την πόλιν της Βερροίας και αγνοήσας την τραγωδίαν της Ναούσσης.

Ηδη όμως επιβάλλεται να συστηθή καταλλήλος εις τον κ. Δήμαρχον Ναούσσης, ότι δέον καλέση όλους τους γονείς των απαχθέντων τέκνων και να υποβάλουν αιτήσεις προς την Γενικήν ταύτην Διοίκησιν περί επαναπατρισμού των τέκνων των, αναγράφοντες και την  ενεστώσαν τούτων διαμονήν εφ’ όσον γνωρίζουν ταύτην εξ επιστολής ή άλλων εμμέσων πληροφοριών»

atexnos.gr