Το πρόγραμμα της Γ΄Δημοτικού του 1926

Αναρωτιέστε τι μαθήματα διδασκόταν οι μαθητές το 1926 στην Τρίτη Δημοτικού? Δείτε συνοπτικά κι αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών από το ΦΕΚ με το διάταγμα της 11/2/1927

153

“Περί καθορισμού του προγράμματος των εν τη Τρίτη τάξει των πεντατάξιων και εξαταξίων Διδασκαλείων της δημοτικής εκπαιδεύσεως διδασκομένων μαθημάτων. “

 • 1 Θρησκευτικά ώραι 2
 • 2 Ελληνικά ώραι 7
 • 3 Ξέναι γλώσσαι ώραι 2
 • 4 Ιστορία ώραι 2
 • 5 Μαθηματικά ώραι 2
 • 6 Φυσιογνωστικά ώρα 1
 • 7 Γεωγραφία ώραι 2
 • 8 Σωματολογία του παίδος και Ψυχολογία ώραι 2
 • 9 Γεωπονία και Ζωοτεχνία ώραι 2
 • 10 Υγιεινή ώρα 1
 • 11 Οικιακή οικονομία ώρα 1
 • 12 Ωδική ώραι 2
 • 13 Ενόργανος Μουσική ώραι 2
 • 14 Ιχνογραφία ώραι 2
 • 15 Χειροτεχνία ώραι 2
 • 17 Γυμναστική ώραι 3

Αναλυτικά δείτε τις σελίδες του ΦΕΚ

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

antikleidi.com

Advertisements