Δίκη για τους νεκρούς της Marfin: Κανένας μάρτυρας δεν αναγνωρίζει τον Θ. Σίψα

Συνεχίζεται σήμερα στο ΜΟΔ (Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο) η δίκη για την υπόθεση της Marfin με κατηγορούμενο τον Θ.Σίψα.

Οπως είναι γνωστό, στις 5 Μάη του 2010 πέθαναν σε υποκατάστημα της Marfin τρεις εργαζόμενοι από δηλητηρίαση και εισπνοή καπνού. Το τραγικό αυτό συμβάν προέκυψε γιατί ο Βγενόπουλος είχε απαγορεύσει στους εργαζόμενους να απεργήσουν, ενώ η διεύθυνση του υποκαταστήματος είχε κλείσει την εξωτερική πόρτα και στο κτίριο δεν υπήρχε σύστημα πυρόσβεσης.

Στο κατάστημα «Ζάρα» και σε υποκατάστημα άλλης τράπεζας, όπου επίσης έπεσαν μολότοφ δεν προέκυψε κανένα δυσάρεστο γεγονός, γιατί υπήρχε σύστημα πυρόσβεσης.

Τα Μαζικά Μέσα Παραπληροφόρησης σκόπιμα φόρτωσαν την αποκλειστική ευθύνη στους άγνωστους νεαρούς που έριξαν τις μολότοφ, ενώ ο δικαστικός μηχανισμός αποφάσισε να παραπέμψει ως κατηγορούμενο τον Θ. Σίψα, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο σε βάρος του, απαλλάσσοντας τον Βγενόπουλο και τα στελέχη της Marfin για την εγκληματική τους συμπεριφορά.

Στην πρώτη συνεδρίαση εξετάστηκαν 21 από τους 85 συνολικά μάρτυρες  του κατηγορητηρίου. Κανένας δεν αναγνώρισε στο πρόσωπο του Θ. Σίψα τον άνθρωπο που έριξε τη μολότοφ.

Επειδή οι δικαστές σε τέτοιες δίκες συστηματικά επιχειρούν να γίνουν από τους μάρτυρες αναγνωρίσεις με βάση το σωματότυπο, επαναλαμβάνουμε αυτά που έχουμε αναφέρει με άλλη ευκαιρία σχετικά με το πώς πρέπει να γίνονται οι αναγνωρίσεις:

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ο καθορισμός της ταυτότητας των ζώντων ανθρώπων στηρίζεται εις την ανθρωπολογία και δη την ανθρωπομετρίαν και την ανατομικήν, επιτυγχάνεται δε διά της εφαρμογής διαφόρων μεθόδων. Οι μέθοδοι αύται είναι: 1) Η φωτογραφία, 2) οι μετρικοί χαρακτήρες, 3) οι περιγραφικοί χαρακτήρες, 4) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επαγγελματικά και μη, 5) ο χαρακτηρισμός της ηλικίας και 6) τα δακτυλικά αποτυπώματα.

1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1.  Η φωτογραφία αποδίδουσα τους φυσιογνωμικούς χαρακτήρες  του προσώπου εφαρμόζεται ανέκαθεν προς καθορισμόν της ταυτότητας ατόμου τινός, συμβάλλουσα  μεγάλως και αποτελεσματικώς εις τον σκοπόν τούτον…

2.  Διά την χρησιμοποίηση της φωτογραφίας, ως μέσου εξακριβώσεως της ταυτότητας, είναι ανάγκη να λαμβάνονται δύο φωτογραφίαι, μία κατά πρόσωπο και ετέρα εκ των πλαγίων, εις ήν να απεικονίζεται το πτερύγιο του ωτός και η γραμμή της ράχεως της ρινός, άτινα παρέχουν λίαν χαρακτηριστικά σημεία καθορισμού της ταυτότητας, λόγω της υφισταμένης διαφοράς μεταξύ δύο ατόμων.

3.  Εξ’ άλλου  η λήψις της φωτογραφίας ίνα αποδώση εις την προσπάθεια καθορισμού της ταυτότητας, πρέπει να λαμβάνεται δι’ αρίστης φωτογραφικής μηχανής εξ ωρισμένης αποστάσεως υπό λίαν εξησκημένου προς τούτο προσώπου…

2. ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Οι μετρικοί χαρακτήρες διά να βοηθήσουν εις τον καθορισμόν της ταυτότητας πρέπει να είναι σταθεροί, να μην μεταβάλλωνται δηλονότι διά της προόδου της ηλικίας. Διά τούτο πρέπει να γίνεται λήψις και χρήσις αυτών μετά την πλήρη ενηλικίωσιν του ανθρώπου. Οπως η φωτογραφία, ούτω και οι μετρικοί χαρακτήρες  αυτοί και μόνον δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν εις την εξακρίβωσιν της ταυτότητας  ατόμου τινός, διότι παρερχομένης της ηλικίας αύται μεταβάλλονται αισθητώς, ή αλλοιούνται λόγω παθήσεων των οστών ή ένεκα καταγμάτων αυτών…

Τα λαμβανόμενα ταύτα μέτρα από του σώματος είναι το ανάστημα, το ύψοςτου καθημένου ανθρώπου, το μήκος των άνω άκρων εν οριζοντία θέσει ευρισκομένων (μήκος οργυιάς), από δε της κεφαλής, η προσθιοπιστία διάμετρος ή μετωποϊνιακή ή αμφιβρεγματική ή αμφιζυγωματική και το μήκος του δεξιού ωτός , τέλος από των άκρων, το μήκος του αριστερού πέλματος,  του μέσου και του μικρού δακτύλου της αριστεράς χειρός και το μήκος του αριστερού αντιβραχίου υπό ορθή γωνίαν».

Κ. Ηλιάκη, Ιατροδικαστική (ο συγγραφέας υπήρξε καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών).

ΚΟΝΤΡΑ

Advertisements