34

Εθνικισμός παλαιάς κοπής σε νέα έκδοση

Ο Ζουράρις είναι γραφικός, σ’ αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.

Ο Ζουράρις, όμως, είναι υπουργός. Και οι αντιπολιτευόμενοι ή αυτοί που ψάχνουν θέματα για να γεμίσουν σελίδες και ραδιοτηλεοπτικό χρόνο, στέκονται στην εξωτερική όψη της γραφικότητας και όχι στην ουσία του «φαινομένου Ζουράρι», που κάθε άλλο παρά γραφική είναι. Γιατί ο Ζουράρις, με όλη τη γραφικότητα του καλοζωισμένου αστού που κουβαλάει τόσα χρόνια τώρα στο πολιτικό και μιντιακό στερέωμα, είναι εκπρόσωπος ενός ρεύματος, το οποίο εκφράζει με συμπαγή και συγκροτημένο τρόπο. Continue reading «Εθνικισμός παλαιάς κοπής σε νέα έκδοση»

astegoskaminis

Επώνυμη καταγγελία -πέθανε άστεγος από το κρύο (παραμονή Πρωτοχρονιάς) στο κέντρο της Αθήνας! .

Νέο θέμα έχει δημιουργηθεί με τον δήμο Αθηναίων καθώς καταγγέλλεται ότι παραμονή πρωτοχρονιάς ΑΣΤΕΓΟΣ απεβίωσε στο κρύο του κέντρου της Αθήνας! Την πληροφορία αυτή παρέθεσε επωνύμως ο ψυχίατρος Δημήτρης Παπαδημητριάδης αν και προηγουμένως το είχε διαψεύσει η δημοτική σύμβουλος Νέλλη Παπαχελά. Continue reading «Επώνυμη καταγγελία -πέθανε άστεγος από το κρύο (παραμονή Πρωτοχρονιάς) στο κέντρο της Αθήνας! .»

Óôá äéêáóôÞñéá Áëåîáíäñïýðïëçò ïäçãÞèçêáí ãéá ôçí äéáäéêáóéá ôïõ áõôïöùñïõ, ôçí ÄåõôÝñá 18 Éïõëßïõ 2016, ïé ïêôþ Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß, ðëÞñùìá êáé åðéâáßíïíôåò ôïõ óôñáôéùôéêïý åëéêïðôÝñïõ ðïõ ðñïóãåéþèçêå ôï ìåóçìÝñé ôïõ ÓáââÜôïõ óôï áåñïäñüìéï "ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ" ôçò ðñùôåýïõóáò ôïõ ¸âñïõ. Ïé Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß æÞôçóáí êáé ðÞñáí áíáâïëÞ 48 þñùí ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç äßêç óôï áõôüöùñï. Ç åéóáããåëÝáò Ðëçììåëåéïäéêþí Áëåîáíäñïýðïëçò áðÝäùóå óôïõò ïêôþ êñáôïýìåíïõò ôéò êáôçãïñßåò ôçò ðáñÜíïìçò åéóüäïõ óôç ÷þñá, ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò óôçí ðáñÜíïìç ðôÞóç ãéá ôïõò åðôÜ êáôçãïñïõìÝíïõò êáé ôçò åêôÝëåóçò ðáñÜíïìçò ðôÞóçò óôïí åëëçíéêü ÷þñï ðïõ âáñýíåé ôïí ðéëüôï ôïõ åëéêïðôÝñïõ. Ïé Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß ðáñáâßáóáí ôïí åëëçíéêü åíáÝñéï ÷þñï óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá äéáöýãïõí ôéò óõëëÞøåéò ðïõ áêïëïýèçóáí ìåôÜ ôçí áðüðåéñá ðñáîéêïðÞìáôïò óôçí Ôïõñêßá.
(EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÔÓÉÊÁÊÇ)

Συγκέντρωση κατά της έκδοσης των 8 Τούρκων

Συγκέντρωση κατά της έκδοσης στην Τουρκία των οκτώ τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στη χώρα τους το περασμένο καλοκαίρι, πραγματοποιείται παραμονή των Φώτων, στις 5 Ιανουαρίου και ώρα 18:30 στα παλιά κρατητήρια της ΕΑΤ/ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας.

Η ελληνική Δικαιοσύνη αντιμετώπισε ως τώρα το θέμα των «οκτώ» με υψηλό φρόνημα, με εισαγγελικές εισηγήσεις και αποφάσεις του Εφετείου κατά της έκδοσης. Το επιχείρημα ήταν παντού το ίδιο: η βεβαιότητα των βασανιστηρίων, η βεβαιότητα της απάνθρωπης μεταχείρισης, η πλήρης ανυπαρξία των εγγυήσεων της δίκαιης δίκης. Continue reading «Συγκέντρωση κατά της έκδοσης των 8 Τούρκων»

skrip-elliniki-crete-1928

Η εξέγερση των Κρητικών κατά των φόρων για τα δάνεια που φορτώθηκαν στο λαό, το 1928

Νέοι φόροι και κόντρα φόροι, άμεσοι και έμμεσοι. Αξιολογήσεις και κόντρα αξιολογήσεις και χρέος που μεγαλώνει και τοκοχρεολύσια.

Η κοινωνία στον τοίχο. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην ιστορία; Τι μπορεί να γίνει; Μπορούμε να πάμε αλλιώς; Υπάρχει διέξοδος; Η ιστορία επαναλαμβάνεται και δεν είναι τραγωδία μόνο τη πρώτη φορά ούτε φάρσα τη δεύτερη. Η λύση δίνεται πάντα από τα κάτω. Πως αλλιώς; Η ιστορία διδάσκει.  Continue reading «Η εξέγερση των Κρητικών κατά των φόρων για τα δάνεια που φορτώθηκαν στο λαό, το 1928»

4

Νέα χτυπήματα των Anonymous σε τράπεζες το 2017: ‘Εριξαν την τράπεζα της Αλβανίας (Video)

Νέα χτυπήματα ετοιμάζουν οι Anonymous σε κεντρικές τράπεζες απ’ όλο τον κόσμο με τη νέα χρονιά, στο πλαίσιο της επιχείρησης #OpIcarus_2017, όπως προανήγγειλαν στο site τους.
Οι «χακτιβιστές» ξεκίνησαν ρίχνοντας για ώρες την ιστοσελίδα της τράπεζας της Αλβανίας, νωρίτερα το πρωί της Κυριακής. Η επίθεση ήταν τόσο ισχυρή που κατέρρευσε το τραπεζικό σύστημα. Continue reading «Νέα χτυπήματα των Anonymous σε τράπεζες το 2017: ‘Εριξαν την τράπεζα της Αλβανίας (Video)»

rebellion

Η Λογική των αιώνων, των Λαών και των αγώνων

Η Λογική των αιώνων, των Λαών και των αγώνων λέει ότι δεν σώζει ο «θεός», η πίστη και η άγνοια, αλλά ο αγώνας, η επιστήμη και η Γνώση σώζουν από το σκοταδισμό και τις εξουσίες

Τα τύμπανα του πολέμου λύσσαξαν, τα μαύρα κοράκια και τα όρνεα κράζουν ξερνώντας φωτιά πάνω από τα κεφάλια μας. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα για να φουσκώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των φονιάδων των λαών και εκατομμύρια συνάνθρωποι μας ξεριζώνονται κάθε τόσο για να μεθύσουν με πετρέλαιο, με χρυσάφι και ναρκωτικά τα αφεντικά του κόσμου και για να δούμε οι υπόλοιποι τι μας περιμένει και να κάτσουμε, σαν κότες,  στ’ αυγά μας. Continue reading «Η Λογική των αιώνων, των Λαών και των αγώνων»

operationpaperclip1

Οι Ναζί Στην C.I.A

Η χειραγώγηση της μεταπολεμικής πολιτικής σκηνής από την ακροδεξιά και τους φασίστες έλκει την καταγωγή της στην περίοδο πριν από το τέλος του Β¨ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το Αμερικανικό OSS (Office of Strategic Service) που ήταν προκάτοχος της CIA, λειτουργώντας υπό την καθοδήγηση του Allen Dulles (μετέπειτα διευθυντή της CIA) και του James Angleton (μετέπειτα διευθυντή του τμήματος αντικατασκοπείας της CIA), εργαζόταν για να εξουδετερώσει τη μεταπολεμική πολιτική επιρροή των κομμουνιστών που έλεγχαν τις αντιστασιακές οργανώσεις σε βασικές χώρες όπως Γαλλία, Ιταλία, και Ελλάδα. Continue reading «Οι Ναζί Στην C.I.A»