Νέα καταδίκη της Ελλάδας γιά τίς συνθήκες κράτησης

Νέα καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα άρθρα 3&13 για τις συνθήκες κράτησης  καί την καθυστέρηση εξέτασης για τήν αποφυλάκιση κρατουμένων  κάνοντας χρήση του  άρθρου  110Α

Συγκεκριμένα ο προσφεύγων Γεωργιανός υπήκοος κατά της Ελληνικής κυβέρνησης την οποία υπέβαλε στο Δικαστήριο στις 5 Οκτωβρίου 2015, βάσει του άρθρου 34 της Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών 

Υπόθεση – Kalandia κατά της Ελλάδας
(Προσφυγή με αρ. 48684/15)
 
Ο προσφεύγων εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο Αθηνών, κα Ε.Λ.Κούτρα ενώ η Ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους υπαλλήλους της, τον κ. Κ. Γεωργιάδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την κα Κ. Καραβασίλη,Εισηγήτρια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η Γεωργιανή Κυβέρνηση δεν έκανε χρήση του δικαιώματός της να παρέμβει στη διαδικασία (άρθρο36 παρ. 1 της Σύμβασης).
 
 Ο προσφεύγων διαμαρτύρεται κυρίως για την παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης (λόγω των συνθηκών κράτησής του και της περίθαλψης που έλαβε κατά τον εγκλεισμό του στη φυλακή) και του άρθρου 13 της Σύμβασης σε συνδυασμό με το άρθρο 3
 
Στις 7 Οκτωβρίου 2015, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του προσφεύγοντα για την εφαρμογή του άρθρου 39 του κανονισμού του και κάλεσε την Κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου
να εξασφαλίσει στον ενδιαφερόμενο την ιατρική φροντίδα που απαιτείται λόγω της κατάστασης της υγείας του, καθώς και τις κατάλληλες γι αυτόν συνθήκες κράτησης και μεταφοράς.
 
Στις 10Νοεμβρίου 2015,σε συνέχεια νέου αιτήματος του προσφεύγοντα, το  Δικαστήριο αποφάσισε τη διατήρηση της εφαρμογής του άρθρου 39 του κανονισμού και κάλεσε την Ελληνική κυβέρνηση να λάβει πιο
συγκεκριμένα μέτρα για τον προσφεύγοντα, ήτοι: να μεταφέρει τον προσφεύγοντα σε νοσοκομείο, να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει νοσηλευόμενος έως ότου αντιμετωπισθεί η φυματίωση, ηοποία είναι ανθεκτική στην αγωγή
, καθώς και τα ψυχιατρικά προβλήματα από τα οποία έλεγε ότι πάσχει, καθώς και έως ότου συνταγογραφηθούν οι εξετάσεις αναφορικά με τον όγκο που έχει στο στήθος.
 
Να προβλεφθεί,μετά από την εφαρμογή της κατάλληλης αγωγής που θα καλύπτει όλα τα προβλήματα υγείας του, η μεταφορά του σε νοσοκομείο φυλακών ή σε φυλακή όπου οι συνθήκες κράτησης να είναι συμβατές με την κατάστασή του.
 Στις 19 Νοεμβρίου 2015, οι καταγγελίες σχετικά με τα άρθρα 3 και 13 της Σύμβασης κοινοποιήθηκαν στην Κυβέρνηση και η προσφυγή χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτη όσον αφορά το επιπλέον αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 54, παρ. 3 του κανονισμού.
 
Διαβάστε εδώ την απόφαση 
Lefteria