Καταγγελία για τις νέες ταπεινωτικές συνθήκες εργασίας στα Η&Μ

Η νέα τροποποιητική σύμβαση της πολυεθνικής H&M Hennes & Mauritz Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ένδυσης & Υπόδησης που μοιράστηκε στους εργαζομένους προς υπογραφή πριν λίγες μέρες προσβάλλει τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων της αλλά και την ίδια την αξιοπρέπειά τους.

Προβλέπει ιδιαίτερα επαχθείς νέους όρους εργασίας που μόνο σε συνθήκες «γαλέρας» παραπέμπουν.

Συγκεκριμένα:

1. Επιβάλλει στον εργαζόμενο να εκτελεί καθήκοντα που δεν περιορίζονται στη

περιγραφή του ρόλου του (πωλητής-ταμίας) με τα ίδια ελάχιστα χρήματα

(παράγραφος 2.04 της τροποποιητικής σύμβασης.) Η απαρίθμηση τον καθηκόντων

που περιέχονται στη σύμβαση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ουσιαστικά

αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της εργοδότριας εταιρείας το εύρος τον καθηκόντων

που μπορεί να αναθέσει στον εργαζόμενο, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό!

2. Δίνει δικαίωμα στην εργοδότρια εταιρεία να στείλει τον εργαζόμενο σε

οποιοδήποτε κατάστημα στην Ελλάδα χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς κάλυψη

εξόδων! Είτε για περιστασιακή βοήθεια σε όποιο κατάστημα έχει ανάγκη τη

συγκεκριμένη περίοδο, όσο μακριά και αν είναι από την έδρα του εργαζόμενου, είτε

ως δυσμενή μετάθεση με σκοπό να αναγκάσει τον υπάλληλο να παραιτηθεί και άρα

να μην πάρει τη δεδουλευμένη του αποζημίωση. (παράγραφοι 4.02 και 4.03)

3. Μετονομάζει σε <<οικειοθελή παροχή>> ένα συμφωνημένο επίδομα που έδινε η

εταιρεία σε όλους τους εργαζόμενους της ως τώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δίνεται<<εξ ελευθεριότητας>> της εταιρείας και στρώνοντας έτσι το έδαφος για την πλήρη

περικοπή του (παρ. 6α).

4. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια οπουδήποτε

και αν γίνονται, πάλι με δικά του έξοδα (παρ. 9.02).

5. Ξεκαθαρίζει πως εάν ο υπάλληλος δεν τηρήσει τους όρους της τροποποιητικής

σύμβασης θα απολυθεί χωρίς αποζημίωση. Επαφιεται έτσι στη διακριτική ευχέρεια

του καθε διευθυντή το αν ο εργαζόμενος πληροί τις <<αξίες της εταιρείας>> (2.02, 2.04)

ή φυσικά αν αρνηθεί να πάρει μετάθεση οπουδήποτε εκείνος θελήσει να τον στείλει

(10.02).

Όταν πολύ εύλογα οι εργαζόμενοι δείξαμε ανησυχία για τις τροποποιήσεις της

σύμβασης, οι διευθυντές των καταστημάτων μας κορόιδευαν εξόφθαλμα

ισχυριζόμενοι πως δεν αλλάζει τίποτα, λέγοντας πως θέλουν να ανανεώσουν τις

συμβάσεις «γιατί ο τρόπος γραφής τους ήταν παρωχημένος». Όταν την πήραμε στα

χέρια μας και πριν καν συμβουλευτούμε δικηγόρους, καταλάβαμε και οι ίδιοι πως οι

νέοι όροι είναι εξευτελιστικοί και αρχίσαμε να το συζητάμε μεταξύ μας. Πολλοί

κλήθηκαν σε γραφεία διευθυντών και τους συμβούλευσαν να μη μιλάνε και να

κρατήσουν τις απόψεις τους για τους εαυτούς τους. Υπεύθυνοι μοίραζαν τις

συμβάσεις και λέγανε στους υπαλλήλους ψευδώς ότι<<δεν αλλάζει τίποτα, υπόγραψε το τώρα γιατί η διορία είναι μέχρι αύριο>> ενώ η αληθής προθεσμία είναι μέχρι την

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια της Η&Μ να εξευτελίσει τους εργαζόμενους της

αποσκοπεί στην αύξηση των (ήδη πολύ μεγάλων) κερδών της στην περαιτέρω

ελαστικοποίηση των όρων εργασίας. Γι’ αυτό κανένας από τους συνάδελφους δεν

πρέπει να υπογράψει την τροποποιητική σύμβαση.

Η υπογραφή της σημαίνει και την απόλυση μας.

Αθήνα, 13/03/2017

Εργαζόμενη της H&M, που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της.

provo