Αυτοί είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου που συνεργάστηκαν με την Χούντα

Χούντα και Πανεπιστήμιο

Από το περιοδικό Πολίτης (τ. 2 1975) ο κατάλογος των πανεπιστημιακών συνεργατών της Χούντας. 

Στο κείμενο που ακολουθεί χρησιμοποιούνται τα δημοσιεύματα του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις και τα σκεπτικά του ΠΕΣ για 92 καθηγητές και υφηγητές βρίσκονται στο παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του 1975.

Γράφει ο Δημήτρης Νταβέας

Στην εργασία αυτή δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλα στοιχεία από του ΕΠΣ, και αυτό γιατί εκτός από σοβαρές τεχνικές δυσκολίες υπήρχε σοβαρότερος λόγος: η ανάγκη κατοχύρωσης της βασιμότητας αυτών των στοιχείων.

Έτσι η χρήση μόνο των δημοσιεύσεων του ΕΠΣ γίνεται αναγκαστική αν και πάλι το πρόβλημα απλοποιείται. Πρώτον γιατί πολλά στοιχεία που υπήρχαν δεν κατατέθηκαν στο ΕΠΣ. Έπειτα γιατί δεν παραπέμφθηκαν καθηγητές για τους οποίους είχαν δοθεί στοιχεία αλλά κατά την κρίση του ΕΠΣ δεν θεωρήθηκαν επαρκή ή δεν καλύπτονταν από τα άρθρα της Συντακτικής Πράξης.

Τέλος, οι δημοσιεύεσεις αυτές είναι περιληπτικές και σ’ ορισμένες περιπτώσεις δεν καταγράφονται τα στοιχεία που είχαν κατατεθεί και κρίθηκαν, αλλά απλώς απαριθμούνται με αριθμούς 1,2,3.. όπως βρίσκονταν στο φάκελο της καθεμιάς υπόθεσης. Υπάρχει ακόμη και το γεγονός ότι πολλά στοιχεία δεν αποδείχτηκαν πλήρως, ή υπήρξαν αναιρέσεις και ανασκευές καταγγελιών.

Η μεθοδική κατάταξη των στοιχείων που γίνεται, θεωρήθηκε σκόπιμη για τη διευκόλυνση της εξαγωγής συγκεκριμένων συμπερασμάτων, και το βάρος δίνεται στη συνολική ιστορική πολιτική αξία αυτής της μεθόδευσης και όχι στα επιμέρους ή την καταπρόσωπα συμπεριφορά, που ναι μεν εκεί υπάρχει η διάσταση του «σκανδάλου», αλλά όχι και η γενική θεώρηση του όλου προβλήματος. Αλλά και με την αναλυτική παράθεση των στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη μαζί με τη συγκεκριμένη γνώση των στοιχείων να επιχειρήσει και δικές του κρίσεις.

Βοηθητικός είναι και ο ονομαστικός κατάλογος των 92 καθηγητών και υφυγητών, όπου σημειώνουμε την ποινή που αποφάσισε για καθέναν το ΕΠΣ (Με ένα Υ πλάι στο όνομα σημειώνουμε τον υφηγητή και με Ε τον Επικουρικό)

alfavita