Προσφυγοπούλες σε κίνδυνο εξαιτίας τών μή ασφαλών καταυλισμών στο Ελληνικό

Περισσότεροι από χίλιοι πρόσφυγες, μετανάστες και μετανάστριες ζουν σε απαράδεκτες και μη ασφαλείς συνθήκες στους τρεις καταυλισμούς του Ελληνικού, στην Αθήνα.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Οι ελληνικές αρχές πρέπει επειγόντως να εξασφαλίσουν στους διαμένοντες στο Ελληνικό επαρκείς εναλλακτικές στέγασης, ακολουθώντας μια γνήσια διαβούλευση με σκοπό να κλείσουν οι καταυλισμοί.

Η πλειονότητα των ατόμων που μένουν στους καταυλισμούς του Ελληνικού είναι από το Αφγανιστάν και κοιμούνται σε σκηνές για περισσότερο από ένα χρόνο, σε συνθήκες πολύ κακής υγιεινής, με ανεπαρκή αριθμό τουαλετών και ντουζ και περιορισμένη ιδιωτικότητα. Οι ανθρωπιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους καταυλισμούς αναφέρουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη, άγχος και απόπειρες αυτοκτονίας, τα οποία επιδεινώνονται από τις συνθήκες στον καταυλισμό.

Δήλωση γυναίκας πρόσφυγα στη Διεθνή Αμνηστία το Μάρτιο

Η έλλειψη ασφάλειας είναι μια κύρια ανησυχία στους καταυλισμούς, ειδικά για τις γυναίκες και τα κορίτσια, οι οποίες αναφέρουν ότι υφίστανται διαρκώς λεκτική παρενόχληση και βρίσκονται σε κίνδυνο για σεξουαλική και έμφυλη βία. Δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος για το ποιος μπαινοβγαίνει και η αστυνομία δεν επεμβαίνει σε περιστατικά ασφάλειας μέσα στους καταυλισμούς. Πολλές γυναίκες δήλωσαν στη Διεθνή Αμνηστία ότι ζουν με το διαρκή φόβο μην τους επιτεθούν στις σκηνές τους, στις τουαλέτες ή στα ντουζ και πως δεν θέλουν να βγαίνουν έξω από τις σκηνές τους- ούτε για τις βασικές τους ανάγκες-για να αποφύγουν αυτού του είδους την παρενόχληση: «Οι κόρες μας δεν μπορούν να περπατήσουν, ανύπαντροι άνδρες τις παρενοχλούν».

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, οι ελληνικές αρχές σκοπεύουν να κλείσουν τους καταυλισμούς αλλά οι διαμένοντες εκεί αναφέρουν πως δεν τους έχει δοθεί καμία πληροφόρηση για το χρονοδιάγραμμα ενός ενδεχόμενου κλεισίματος ούτε έχουν διαβουλευτεί με τις αρχές για εναλλακτικούς χώρους.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τις ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν επειγόντως στους πρόσφυγες και στους μετανάστες που κατοικούν εκεί επαρκείς εναλλακτικές λύσεις στέγασης, ακολουθώντας μια ειλικρινή διαβούλευση με την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και κοριτσιών. Κανείς δεν θα πρέπει να μείνει άστεγος ή να κινδυνεύσει από παραβίαση των δικαιωμάτων του εξαιτίας του κλεισίματος των καταυλισμών.

Υπογράψτε την έκκλησή μας

Προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη:

Ζητώντας:

Να διασφαλιστούν επαρκείς, εναλλακτικές στέγασης στους διαμένοντες στο Ελληνικό παράλληλα με το κλείσιμο των τριών καταυλισμών, ακολουθώντας μια ειλικρινή διαβούλευση μαζί τους, με την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και κοριτσιών
Να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια και υγεία των ανθρώπων που ζουν εκεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών, μέχρι να δοθούν επαρκείς εναλλακτικές στέγασης

Να εγγυηθούν ότι κανείς δεν θα μείνει άστεγος ή θα βρεθεί σε κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων του ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των καταυλισμών.

Η εναλλακτική στέγαση θα πρέπει να είναι ασφαλής και να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών και θα πρέπει να βρίσκεται είτε στην Αθήνα είτε σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση στην πόλη. ‘Έτσι, οι διαμένοντες στο Ελληνικό θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν υποστήριξη από τα δίκτυα που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της διαμονής τους εκεί, που συμπεριλαμβάνουν ιατρική θεραπεία και ψυχολογική στήριξη.

amnesty